Sr. No. Language
2Hindi_1875(1st_Ed)
3Hindi_P_Saba_Ajmer
4Hindi_Swami_Vedanand
5Hindi_Jagdev_Singh_Siddhanti
6Hindi_Bhagvad_Datta
7Hindi_Jaidev_Vidyalankar
8Hindi_Y_Mimansak
9Hindi_ASP_Trust
10Hindi_S_P_Nyas_Udaipur
11Hindi_Satyarth_Bhaskar_(Vidyanand)
12Hindi_Dr_Surendra
13Eng_Chiranjiva_Bharadwaj
14Eng_Durga_Prasad
15Eng_Ganga_P_Upadhyay
16Eng_V_Ramchandra_Rao
17Arabic_Kali_Charan_Sharma
18Assamese_Padmeshwar_Kokati
19Ban_Moti_Lal_Bhattcharya
20Bangala_ShankarNath_1921_2nd_Ed.
21Bangala_Shankar_Nath_Revised_2018
22Bangala_Dinbandhu_Ved_Shastri
23Bangala_ShardaPrasana_VedShastri
24Bangala_PriyaDarshan
25Burmese_Ukittima
26Chinese_Dr_Ch
27Dutch_Vrede
28French_1_10_LouiseMorin
29French_1_14_Electronic
30Germen_Dr_Dev
31Gujarati_Manchha_Sankar_Jai_Sankar
32Gujarati_Maya_Shankar
33Gujarati_Dilip_Vedalankar
34Kannada_Bhaskar_Pant
35Kannada_Satyapal_Snatak
36Kannada_Sudhakar_Chaturvedi
37Marathi_Damodar_Satvalekar
38Marathi_Satyavrat_Snatak
39Marathi_Shripada_Joshi
40Malayalam_B_R_Lakshman
41Malayalam_Narender_Bhushan
42Nepali_Dilusing_Rai
43Nepali_Krishn_Prasad_Paudel
44SP_Oriya_ShriVats_Panda
45Oriya_Lakshmi_Narayan_Shastri
46Punjabi_Atmaram_Amritsari
47Punjabi_Tarsem_Kumar
48Punjabi_Swami_Swatantrata_Nand
49Punjabi_Naresh_Kumar_Dhiman
50Sanskrit_Shankar_Dev_Pathak
51Sindhi_Jivan_Lal_Arya
52Swahili_
53Tamil_M_R_Jambunathan
54Tamil_Shuddhanand_Bharati
55Telugu_SomnathRao_GopalRao_RajRatnacharya
56Telugu_Gop_Dev
57Urdu_Atma_RamAmritsari_BhaktRaimal
58Urdu_Jivan_Das
59Urdu_Chamupati
60Urdu_M_Lakshman
61Urdu_Mehta_Radha_Krishn